Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem apelu naukowców z całego świata pt. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”, który ukazał się w BioScience pod koniec 2019 roku. Tłumaczenie zrealizowano na zlecenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W apelu pojawia się stanowcze oświadczenie, że planeta Ziemia stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego. Autorzy uważają, że jako naukowcy mają moralny obowiązek ostrzeżenia ludzkości przed zagładą.

 

Podkreślają konieczność podjęcia szybkich, głębokich i trwałych zmian w naszym życiu. Sygnatariuszami listu jest do tej pory 12 868 naukowców ze 156 krajów, w tym 165 osób z Polski. źródło

World Scientists’ Warning of a Climate Emergency (Polish)

https://us.edu.pl/wydzial/wnp/wp-content/uploads/sites/16/Nieprzypisane/World-Scientists-Warning-of-a-Climate-Emergency-Polish.pdf

główne tezy:

CO MUSIMY ZROBIĆ:

Energia

Świat musi szybko wdrożyć zakrojone na szeroką skalę rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz zastąpić paliwa kopalne niskoemisyjnymi źródłami odnawialnymi (Wykres 1h) i innymi czystszymi źródłami energii, jeśli są one bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Zanieczyszczenia krótkotrwałe

Musimy niezwłocznie ograniczyć emisję krótkotrwałych zanieczyszczeń, które najbardziej wpływają na klimat, w tym metanu (Wykres 2b), czarnego węgla (sadzy) i fluorowęglowodorów (HFC). Może to spowolnić sprzężenia zwrotne i w ciągu kilku następnych dziesięcioleci zmniejszyć bieżący trend ocieplenia o ponad 50%, ratując w ten sposób życie milionów ludzi i zwiększyć plony dzięki zmniejszonemu zanieczyszczeniu powietrza (Shindell et al. 2017)

Przyroda

Musimy chronić i odbudowywać ekosystemy na Ziemi.

Żywność

Dieta oparta głównie na produktach pochodzenia roślinnego i jednoczesne ograniczenie globalnego spożycia produktów zwierzęcych (Wykres 1c-d), zwłaszcza pochodzących od przeżuwaczy (Ripple et al. 2014), może poprawić zdrowie ludzi i znacząco obniżyć emisję gazów cieplarnianych (w tym metanu zob. "Zanieczyszczenia krótkotrwałe ").

Gospodarka

Aby osiągnąć długoterminowy zrównoważony rozwój biosfery, musimy jak najszybciej ograniczyć nadmierne wydobycie surowców i eksploatację ekosystemów, które towarzyszą nieustannemu wzrostowi gospodarczemu. Potrzebujemy gospodarki bezwęglowej, opartej na zrozumieniu naszej zależności od biosfery, oraz rozwiązań politycznych, które odpowiednio ukierunkują decyzje gospodarcze.).

Populacja

Należy zahamować wzrost populacji ludzkiej, a następnie stopniowo zredukować jej liczebność, bez uszczerbku dla spójności społecznej. W tym momencie liczba ludzi na ziemi wzrasta o około 80 milionów rocznie, czyli ponad 200 000 dziennie (Wykresy 1a-b). Sytuację można zmienić przy pomocy sprawdzonych i skutecznych rozwiązań politycznych, które wzmacniają prawa człowieka, a jednocześnie obniżają dzietność i zmniejszają wpływ wzrostu liczby ludności na emisje gazów cieplarnianych (GHG) i utratę różnorodności biologicznej. Strategia ta zakłada powszechną dostępność usług w zakresie planowania rodziny i pełne równouprawnienia płci, w tym wykształcenie podstawowe i średnie jako globalną normę dla wszystkich, szczególnie wśród dziewcząt i młodych kobiet (Bongaarts i O'Neill 2018).

Wnioski

Złagodzenie zmian klimatycznych i dostosowywanie się do nich, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności poszczególnych społeczeństw, wymaga znacznych zmian w sposobie funkcjonowania naszego globalnego społeczeństwa i stosunku do ekosystemów. Duże nadzieje budzi w nas niedawny widoczny wzrost obaw przed katastrofą. Instytucje rządowe składają deklaracje w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej klimatu. Strajkuje młodzież szkolna. Przed sądami toczą się procesy o niszczenie środowiska. Ruchy obywatelskie domagają się zmian, a wiele państw, regionów, miast i przedsiębiorstw stara się reagować.

 

 

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Kategoria: ŁUKOWSKI ALARM SMOGOWY
Odsłony: 3392