Drukuj

 

Kolej z Łukowa do Iwangrodu
Gazeta Warszawska nr 234, 11 (23) października 1871 r.


Kolej z Łukowa do Iwangrodu. Czytamy w Rusk. Inwalidzie: "Na czwartem ogólnem zgromadzeniu akcjonaryuszów kolei żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, prezes rady zarządu Towarzystwa p. Leopold Kronenberg oświadczył, iż departament kolei żelaznych ministeryum kommunikacyi na początku r. b. zwrócił się do rady zarządu z prośbą, ażeby wyłuszczyła mu warunki, pod któremi Towarzystwo przyjęłoby na siebie budowę i eksploatacyę nowej linii kolei z miasta Łukowa do twierdzy Iwangrodu. Departament zarazem zawiadomił, iż budowa tej odnogi jest już przez rząd uchwalona. Otrzymawszy taką propozycyę, rada zarządu kolei poleciła niezwłocznie wykonać pomiary i obliczenia przedwstępne projektowanej linii, co też w zupełności ukończono i plany szczegółowe w pierwszych dnia bież. miesiąca przesłano do departamentu kolei żelaznych. Obecnie oczekuje się tylko wskazówek rządu, ażeby ostatecznie wytknąć kierunek drogi żelaznej Łukowsko-Iwangrodzkiej, stanowczo oznaczyć cenę budowy, oraz wyłożyć warunki, pod któremi Towarzystwo przyjmie na siebie budowę i eksploatacyę tej linii. Łuków, dziś miasto powiatowe gubernii siedleckiej, leży przy drodze żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, niemal w równej odległości od Warszawy i Brześcia Litewskiego; twierdza zaś Iwangród znajduje się w południowej części gub. Siedleckiej o wiorst 60 od Łukowa. Tym sposobem przez zbudowanie tej niewielkiej linii otrzyma się połączenie koleją żelazną Warszawy, a więc i warszawskiej cytadelli Aleksandrowskiej, z twierdzami Brześciem i Iwangrodem. Niedawno też kupiec Rosenberg ukończył poszukiwania na linii mającej się zbudować kolei żelaznej między Warszawą a Nowogeorgiewskiem; budowa tej linii jest już podobnież przez rząd uchwalona. Projekt budowy, profile i anszlag już złożono pod zatwierdzenie władzy. Po zbudowaniu tej odnogi, wszystkie warownie w Królestwie Polskiem będą połączone kolejami żelaznemi z Warszawą, a zatem z Petersburgiem i Moskwą, gdyż po otwarciu kolei Brzesko-Smoleńskiej Warszawa stanowić będzie jeden z kątów strategicznego trójkąta kolei żelaznych między Petersburgiem, Moskwą i Warszawą". Źródło: http://www.kolej.pl/tory/varia/prasowka/otym_10/lukow_10.shtml

 

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Kategoria: Publikacje
Odsłony: 8195