Drukuj

 Curriculum vitae - CV  (stan an VI 2022)

  


 

ROK 2019 8 marca naszym Paniom


ROK 2018

MOJA NIEPODLEGŁA

ROK 2017

ROK 2016

 Curriculum vitae - CV
 

AKADEMIE MŁODEGO PIŁKARZA AMPlus Łuków.


Coroczny Memeoriał im. Antoniego Trybonia w roku 2017 był  wg Portalu Podlasie24.pl NAJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM SPORTOWYM ROKU 2017 W REGIONIE

 

 

 

 

 

 

 

 

X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Łukowie. Memoriał im. Antoniego Trybonia - Gramy dla Tomka Trybonia

Od 15 lat współpracuje z francuskim klubem FC. Voisins pod Paryżem.

Nocny Rajd im. Ks. Brzóski. WYDARZENIE KULTURALNE  ROKU 2016 W REGIONIE 

Wśród licznych i ważnych wydarzeń kulturalnych nasz pomysł który wcielił w życie z Robertem Wysokińskim przy współpracy z Gmina Łuków, Gmina Wiśniew i Nadleśnictwem Łuków okazał się najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w powiecie łukowskim i zając 2 miejsce wśród wydarzeń kulturalnych w regionie. Dziękujemy. 

 fot. Paweł Przeździak.


Rozpropagował w powiecie łukowskim wraz +Tomkiem Tryboniem dyscyplinę paraolimpijską BOCCIA.

zainicjował w Łukowie juz w 2012 r  działania na rzecz seniorów, aktywizując ich. To był poczatek działań o dużym natężeniu na rzecz seniorów w Łukowie . Efektem m.in tego jest Miejska Rada Seniorów.

zainicjował ruch Nordic Walking w Łukowie, poprzez realizację projektu dla seniorów.

Od 2015 przygotowuje Orszak Trzech Króli w Łukowie.

Od 2015 organizuje wraz z Parafią Przemienienia Pańskiego  Ekstremalna Droge Krzyżową

 

WPISY NA LISTY EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY UE  2014-2020

1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa - https://cppc.gov.pl/eksperci/ 

22.08.2017 - Wpis na listę ekspertów Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Działania 3.1v i Działanie 3.2  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
30.01.2017-  Wpis na listę ekspertów Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

 

2. Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25.12.23015

Ekspert RPO WM w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych w Warszawie. Ocena wniosków: OŚ PRIORYTETOWA VIII , IX, X
1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Ekonomia społeczna
1. Edukacja przedszkolna i ogólna

http://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wm-2014-2020-1.html

3. Państwowa Jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich, 2015.09.07 www.cpe.gov.pl

Wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014-2020 w dziedzinie: 1)Zatrudnienie, 2) Edukacja, 3) Integracja społeczna, 4) Administracja publiczna

4. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  - EKSPERT  INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  W DZIEDZINIE „ZATRUDNIENIE” W RAMACH POWER –

 

 

 

 

Zajmowal sie przygotowaniem pogrzebu Ostatniego Zołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi w Trzebieszowie

podpisanie umowy artnerskiej z FC  Dynmao Brześć w roklu 2017.

 

z zamiłowania i przyjemności fotograf

Zarzadzanie storanmi internetowymi:

- www.lukow.org.pl

www.przemienie.lukow.pl - przez lata 2015-2019 - tutaj jest strona historyczna Kolegiaty Łukowskiej jaka funkcjonowała w latach 2015 - 2019

 

 

 

 

 

Nadrzędna kategoria: O nas
Kategoria: Sławomir Smolak
Odsłony: 6555